สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 16
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 346
 • จำนวนนักเรียน 636
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 491
 • จำนวนกรรมการ 209
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,127
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 1,336
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
  2. โรงเรียนบ้านกระทิง
  3. โรงเรียนบ้านกราม
  4. กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
  5. ผู้ดูแลระบบ
  6. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
  7. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
  8. โรงเรียนบ้านหนองจิก
  9. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
  10. Score1

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 212
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1541
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5970
 • เริ่มนับ 17 มีนาคม 2562
 • IP:18.207.134.81

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด ::14 สิงหาคม 2562

รายละเอียด :

ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับกลุ่มโรงเรียน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)

:15 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

ให้ทุกโรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่ 8 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562  ส่งที่โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) หรือทาง Line ของกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ครับ

:15 กรกฏาคม 2562

รายละเอียด :

การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น. เท่านั้นครับ 

:15 กรกฏาคม 2562

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 กลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร

สรุปเหรียญมัธยมศึกษา ม.1-3
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 67 65
98.48%
1
1.52%
0
0.00%
66
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก 33 27
90.00%
3
10.00%
0
0.00%
30
3 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 36 26
72.22%
9
25.00%
1
2.78%
36
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 24 17
77.27%
3
13.64%
2
9.09%
22
5 โรงเรียนบ้านกระทิง 23 16
69.57%
5
21.74%
2
8.70%
23
6 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 19 16
88.89%
1
5.56%
1
5.56%
18
7 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 18 16
94.12%
1
5.88%
0
0.00%
17
8 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 16 15
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
15
9 โรงเรียนบ้านภูทอง 17 11
73.33%
3
20.00%
1
6.67%
15
10 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 14 9
81.82%
1
9.09%
1
9.09%
11
11 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 11 8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
10
12 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 9 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
13 โรงเรียนบ้านกราม 12 6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
10
14 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 10 6
66.67%
1
11.11%
2
22.22%
9
15 โรงเรียนบ้านชำเขียน 4 3
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
4

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม